בטמן ניהול הנדסי: פולדר, דברי דפוס, תערוכות מתקני תצוגה, דיוור מקוון, עריכה לשונית, חוברות מקצועיות ושיווקיות, עיתונים, קטלוגים, מודעות ועבודות מיוחדות לקד"מ, לוגיים ופיקטוגרמות (אייקונים) לאתר אינטרנט.


קודםהבא